STRONA GŁÓWNA
OFERTA
AKTUALNOŚCI
BAZA
GALERIE
KONTAKT
LINKI
RATOWNICTWO KATAKLIZMOWE
Akademia Szkoleniowo-Treningowa Sp. z o.o.
Katastrofa to zdarzenie nagłe, w wyniku którego ponoszone są straty materialne, giną ludzie lub ich skutkiem ponoszą uszczerbki na zdrowiu.
Katastrofa przebiega w trzech fazach:
I – faza izolacji
II – faza ratunek
III – faza odbudowy
Idea ratownictwa kataklizmowego narodziła się we Włoszech w czasie trzęsienia ziemi – miasteczko Lioni, gdzie chaotycznie prowadzona i mocno krytykowana akcja ratunkowa wykazała, że konieczne jest przeszkolenie i wytypowanie wśród mieszkańców wsi, osiedli miejskich i wiejskich – organizatorów akcji ratunkowych w pierwszej fazie oczekiwania na pomoc – czyli w fazie izolacji.
Na bazie doświadczeń katastrof we Włoszech, Armenii, a przede wszystkim powodzi na Dolnym Śląsku w 1997 roku – została powołana firma Ratownictwo Kataklizmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jugowicach.
Firma postawiła sobie za cel:

    Szkolenie ratowników
    Szkolenie Instruktorów Ratownictwa Kataklizmowego (różnych specjalizacji)
    Prowadzenie szeroko pojętej akcji profilaktycznej wśród ludności
    Szkolenie masowe ludności wsi i osiedli miejskich
    Organizację grupy ratowników do działań bezpośrednich w fazie katastrof

Firma posiada:
23 wykwalifikowanych instruktorów ratownictwa kataklizmowego, są to:
    Oficerowie Straży Pożarnej
    Instruktorzy GOPR
    Instruktorzy TOPR
    Lekarze ze specjalizacją anestezjologiczną
    Prawnicy i psychologowie

    Bardzo dobrze zorganizowaną bazę noclegową, żywieniową – współpraca z Ośrodkiem Szkoleniowo – Hotelowym „DAKS” z infrastrukturą i zapleczem wykorzystywanym w przeszłości do szkoleń ratownictwa górniczego oraz lokalnymi ośrodkami wypoczynkowymi, hotelami, pensjonatami
    Ośrodek szkoleniowo – treningowy ratownictwa w Jugowicach, gdzie kadra szkoleniowa ma do dyspozycji:
    Sztolnie o długości 3000 m (2 poziomy sztolni, szyby robocze kilkunastumetrowe oraz szyb transportowy 50 m)
    Ściankę wspinaczkową z platformą
    Staw do ćwiczeń podwodnych
    Urządzenia do treningów w ratownictwie wysokościowym, technicznym i wodnym.

Szkolenia prowadzone są wg przepisów dla ratowników organizatorów akcji ratunkowej w fazie izolacji oraz instruktorów Ratownictwa Kataklizmowego.
Programy szkoleń są akceptowane przez MSWiA, a opiekę nad ich realizacją z ramienia MSWiA sprawuje Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ludności Pani Magdalena Kąklewska – Brodawska oraz Naczelnik GOPR w Polsce Pan Jacek Dębicki.

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM STRONY • biuro@ratownictwokataklizmowe.pl

 Webdesign - Studio-Mustang.pl                                                                        Copyright 2013 by www.ratownictwokataklizmowe.pl - All rights reserved